|<
<
>

4

Bilder

Klikk på tallene under bildene. Les teksten og klikk på bildet som passer til teksten.

Riktig svar = grønn ramme. Du kan prøve flere ganger.

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Personvern | Cookies