>

1

Avfallshåndtering i Oslo

Les teksten og velg riktig svar.


Alle husstander i Oslo kommune kan kildesortere matavfall og plastemballasje. Oslos system for kildesortert avfall bidrar både til reduserte klimagassutslipp, bedre lokal luftkvalitet og gjenvinning av de verdifulle ressursene som finnes i kildesortert avfall.

Hva er matavfall?

Matavfall er skrell, skrotter, grut, teposer, tilgriset husholdningspapir, matolje/frityrolje, bein og matrester generelt.

Hva er IKKE matavfall?

Avskårne blomster og potteplanter, hageavfall (inkludert grus, sand og jord), kattesand, bleier og matavfall i emballasje (f.eks. kaffemaskinkapsler). Hageavfall leveres på en av gjenbruksstasjonene i byen. Annet restavfall pakkes i en vanlig handlepose, som knytes med dobbel knute, før den legges sammen med de blå og grønne posene i avfallsbeholderen.

Hvor skal jeg levere det?

Matavfall kastes i de grønne posene, som knytes med dobbelt knute før de legges i avfallsbeholderen. Private kan levere matolje/frityrolje godt emballert i tett emballasje til gjenbruksstasjoner. Mindre mengder kan også leveres til minigjenbruksstasjoner. De betjente minigjenbruksstasjonene tar imot mindre mengder avfall, tilsvarende det du kan bære med deg. Avfallet går videre til ombruk, materialgjenvinning og miljøriktig behandling.

Næringsdrivende må levere matolje/frityrolje godt emballert til mottaket for farlig avfall i Vårveien på Ryen.

Hvor skal matolje/frityrolje og matavfall IKKE kastes?

Matolje og frityrolje skal ikke helles ut i vasken eller toalettet siden det kan føre til tette avløp. Det samme gjelder annet matavfall.

Kilde: Oslo Kommune Renovasjonsetaten


1. Det har vært dugnad i borettslaget og beboerne har flere store plastsekker med kvister, tørre planter, grus og gress. Hva må de gjøre med avfallet?

2. Fru Hansen er glad i god kaffe, og hun har kjøpt seg en ny kaffemaskin med italienske kaffekapsler. Men hvor skal hun gjøre av kapslene når de er brukt?

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Personvern | Cookies