|<
<
>

75

Gjennomtrekk og dårlig bomiljø

Velg riktig alternativ

Folk som flytter hele tiden og som ikke vil bli kjent med naboen, kan bli resultatet i en boligblokk med mange små . Flere studier at en opphopning av mange små boligenheter ikke et godt bomiljø.De som bor i små leiligheter, flytter oftere .

Lese_25a_Vbotond_dreamstime_6091156_s.jpg

I tillegg blir mange av disse leilighetene brukt som utleieboliger, noe som bidrar stor gjennomtrekk. Slike forhold kan skape utfordringer i et bomiljø fordi som bor for en kort periode ikke er særlig interessert styre og stell. De blir ikke kjent med naboene og er ikke så opptatt å investere penger i gården. For 10 år siden skulle Husbankens leiligheter være minimum cirka 55 kvadratmeter for å sikre boligens brukbarhet og gi beboerne en god standard. Livsløpsstandarden sikret i tillegg at boligen er og brukbar for bevegelseshemmede. I dag det i byene mange boliger på 35 kvadratmeter, og disse oppfyller verken kravene til brukbarhet, standard tilgjengelighet. Mange som med å komme inn i boligmarkedet, mener kanskje at det er greit med små boliger. Å skaffe boliger til ungdom bør imidlertid politisk, ikke ved å på akkord med kvaliteten. Det betyr at politikerne må endre rammevilkårene lånemuligheter og prioritere den sosiale boligbyggingen igjen. Det er at vi i dag ikke ser oss til å bygge boliger av en kvalitet en for bare få år siden anså en anstendig minimumskvalitet. Større leiligheter er også veien å for å få flere barnefamilier til å bli i sentrum. Selv om det ikke er noen garanti for at man flere barnefamilier i sentrum på kort sikt, kan det ha en effekt på lengre .

På 1980-tallet brukte det offentlige store på å slå sammen små boliger i Oslo indre by og bakgårdene for å få plass barnefamilier. Da er det korttenkt og lite å bygge for mange nye, små boliger i sentrale .

Etter Osloavisen, september 2013

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Personvern | Cookies